آفتاب: درخت عجیب و غریب ماداگاسکاری که ۲۵ لیتر آب در هر ساقه خود ذخیره می کند

اما با مسما ترین نام همان “درخت مسافران” است که زیبنده این درخت زیبا و در عین حال عجیب و غریب است.
هر کدام از ساقه های درختی که می بینید در خود تا ۲۵ لیتر آب ذخیره می کند.
از تنه رشد کرده و به شکل لوله آبدار شفاف، مانند خورشید درخشان، باز می شود.

190253_551 190254_487 190258_673

لینک دانلود
حجم فایل