آتش سوزی در جنگلها، هزاران هکتار از درختان، درختچه ها و گیاهان را طعمهخود می سازد . حریقها مهیب علاوه بر خسارات اقتصادی،آلودگیهای زیستمحیطی را نیز بدنبال دارند.هرچند گفته می شود آتش درجنگلها اجتناب ناپذیراست، و منافعی را نیز به همراه دارد، ولی تنها مدیریت استراتژیک آتش میتواند مفید و یا مضر بودن آن را تعیین نماید. برای ادامه مطلب فایل زیر را دانلود کنید.

آتش-سوزی-جنگلها

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید

لینک دانلود
حجم فایل