دود سی و یک درصد مساحت خشکی های کره زمین را جنگلها تشکیل می دهند. جنگلها اکسیژن مورد نیاز برای حیات را تولید و سرپناه جانوران و انسانها را هم تامین می کنند.طبق آمار«صندوق جهانی طبیعت» سالیانه چیزی بین ۴۶ تا ۵۸ میلیون مایل مربع از جنگلهای دنیا از بین می رود: یعنی، نابود شدن فضایی به بزرگی ۳۶ زمین فوتبال در هر دقیقه. یکی از دلایل اصلی این وضعیت، قطع بی رویه درختان برای تهیه چوب و الوار است.

برای دیدن کلیپ کلیک کنید. “http://persian.euronews.com/embed/242600

لینک دانلود
حجم فایل