گواهی جنگل سیستمی است که به بازرسی فعالیت‌های انجام شده در جنگل و نقل و انتقال فرآورده‌های جنگلی می‌پردازد.

گواهی جنگل مکانیسمی برای پایش جنگل، حمل و برچسب گذاری الوارها، تولیدات چوب، خمیر کاغذ و تولیدات فرآورده‌های غیرچوبی است که کیفیت مدیریت زیست محیطی، اجتماعی و اقتصادی را بر اساس یک سری از استانداردها می‌سنجد.

گواهی جنگل یا گواهی سبز تلاش می‌کند تا مشخص کند زمین‌های جنگلی در راستای هدف مدیریت پایدار، مدیریت می‌شوند.

2012-04-forest-certification-audit-header

Download 

لینک دانلود
حجم فایل