دانلود مجموعه ای با ارزش با ترجمه بیش از ۲۰۰۰ لغت عمومی و تخصصی انگلیسی کاملاً ضروری رشته جنگل

ارائه از انجمن علمی دانشجویی جنگلداری

گرد اورنده لغات:دکتر سید رستم موسوی

تهیه و تنظیم: مهندس هادی بیگی

برای دانلود اینجا کلیک کنید.

لینک دانلود
حجم فایل