نرم افزار سوپر دسیژن برای حل مسائل تکنیک ANP یا فرایند تحلیل شبکه استفاده می‌شود. نرم افزار سوپردسیژن (superdecision ) یک نرم‌افزار رایگان است .باید توجه کنید این نرم‌افزار را به این سادگی نمی‌توانید دانلود کنید.برای این کار با آرامش مراحل زیر را طی کنید:

۱- به سایت superdecisions.com رفته و در این سایت ثبت نام کنید.

۲- نرم‌افزار سوپردسیژن را دانلود کنید.

۳- از بخش Get Serial Number شماره سریال را دریافت کنید.

۴- رمز عبور خود را فراموش نکنید. هرچندماه یکبار سریال شما منقضی شده و باید سریال جدید را از سایت دریافت کنید.

لینک دانلود
حجم فایل