در این فایل آموزشی مفاهیمی از قبیل، انواع روش های زدآوری، فواید و مضرات زادآوری، انتخاب بین زادآوری طبیعی و یا مصنوعی،برنامه های زادآوری جنگل و…. آورده شده است.

برای دانلود اینجا کلیک کنید .

s

لینک دانلود
حجم فایل