پخش مستند سرخ چوب – ساختار درختان غول پیکر

گزیده مطالب و سرفصل عناوین
نمایش پراکنش درختان سکویا
توصیف ساختار ارتفاعی و قطری درختان سکویا
تغییرات ارتفاعی درختان
رشد و تکامل درختان سکویا در طی سالیان گذشته
این مستند به مدت ۴۵ دقیقه و در آمفی تئاتر دانشکده پخش شد، و در پایان داشجویان سوالات خود را از اساتید که در امفی تئاتر حضور داشتند، پرسیدند.

mjcz27jslct7xhzwzfcr

لینک دانلود
حجم فایل