Presentation1
پیروزی پرشی دارد به اندازه عشق
استاد بزرگوار جناب آقای دکتر شفیعی
ارتقای جناب عالی از رتبه استادیاری به رتبه دانشیاری را صمیمانه تبریک و تهنیت عرض نموده و از خداوند متعال موفقیت آن بزرگوار را خواهانیم. اطمینان واثق داریم با توجه به تعهد، تخصص، دیدگاه و تجربه جنابعالی شاهد پیشرفتهای چشم گیر دیگر از شما خواهیم بود
از خداوند منان آرزوی موفقیت فراوان برای حضرتعالی و استواری گامهایتان را در راه تعالی و قرب به خداوند خواستاریم.
انجمن علمی دانشجویی جنگلداری

لینک دانلود
حجم فایل