این کتاب نخستین کتاب در مورد آتش سوزی در عرصه های منابع طبیعی و محیط زیست می باشد و با توجه به گسترش آتش سوزی در ایران می تواند مورد توجه محققین و مسئولین سازمان جنگلها و مراتع و سازمان محیط زیست قرار گیرد.

jeld

لینک دانلود
حجم فایل