محققان دانشگاه واشنگتن موفق به دستیابی به منبع انرژی الکتریکی شدند که به معنی واقعی سبز است. این محققان با استفاده از الکترودهای مخصوصی موفق به دریافت جریان الکتریکی از درختان شدند.

محققان دانشگاه واشینگتن با استفاده از انرژی درختان موفق به فعال سازی مدار الکتریکی شده و به معنی واقعی توانستند از انرژی سبز استفاده کنند.

واضح است که انرژی به دست آمده برای ذخیره کردن بسیار محدود است اما محققان معتقدند می توان از این انرژی کاملا سبز برای فعالسازی حسگرهای بی سیمی که برای ردیابی وضعیت زیست محیطی جنگلها کاربرد خواهند داشت و همچنین به منظور کنترل سلامت درختها استفاده کرد.

این تحقیقات پیگیری تحقیقات سال گذشته موسسه ام آی تی است که محققان آن دریافته بودند زمانی که یک الکترود بر روی گیاه قرار گرفته و سر دیگر آن داخل خاکی که گیاه را در بر گرفته قرار گیرد درختان قادر به تولید جریان الکتریکی در حدود ۲۰۰ میلی ولت هستند.

محققان با اتصال میخ و ولت سنج به درختان دریافتند درخت افرا قادر به تولید چند صد میلی ولت جریان است. سپس با استفاده از مبدلی قوی ورودی جریان ضعیف را ذخیره کرده و میزان خروجی آن را افزایش دادند. این مبدل می تواند جریانی به کوچکی ۲۰ میلی ولت را دریافت کرده و جریاتی ۱٫۱ ولتی را ارائه دهد.

مداری که توسط محققان دانشگاه واشینگتن ارائه شده است ابعادی برابر ۱۳۰ نانومتر داشته و طی فعالیتش انرژی برابر ۱۰ نانووات مصرف می کند. تجهیزات الکترونیکی رایج معمولا با چنین جریان انرژی قادر به روشن شدن نخواهند بود به همین دلیل از این جریان کوچک انرژی می توانند انرژی مورد نیاز حسگرهای کوچک برای مطالعات زیست محیطی را تامین کنند.

بر اساس گزارش پاپ ساینس، محققان منبع اصلی انرژی که از درخت به وجود می آید را کشف نکرده اند اما اینگونه به نظر می رسد در بدن درختان سیستم فرستنده سیگنالی وجود دارد که عملکرد آن شباهت زیادی به عملکرد سیستم بدن انسان داشته و تنها از سرعت پایین تری برخوردار است. بر همین اساس محققان امیدوارند بتوانند با استفاده از این کشف جدید بتوانند به آنچه در بدن درختان در حال وقوع است پی ببرند.

لینک دانلود
حجم فایل