تبریک سال تحصیلی جدید (۹۲-۹۱)

آغاز سال تحصیلی جدید بر تمامی دانشگاهیان، مدیران و جنگلبانان آینده این مرز و بوم، مخصوصاً دانشجویان جدید الورود گروه جنگلداری دانشکده منابع طبیعی دانشگاه ارومیه مبارک باد. با آرزوی سال تحصیلی شورآفرین و نوید بخش فردایی بهتر برای دانشجویان