بحران خشکیدگی بلوط دلایل و راه حل 

       سرمایه هایی که روی شاخه های بلوط می خشکند و می سوزند

جنگل های بلوط سرمایه نسل حاظر و آینده می باشند،

آن را به سلامت به نسل اینده بسپاریم.

برای دانلود فایل اینجا کلیک کنید.

منبع:http://frw.org.ir/

لینک دانلود
حجم فایل

دیدگاه ها بسته شده اند .