شمشادهای هیرکانی را دریابیم

رویشگاه های شمشاد حدود ۷۲ هزار هکتار از عرصه های جنگلی شمال کشور را به خود اختصاص داده اند، اما در حال حاضر هجوم آفت شب پره بیش از ۴ هزار هکتار از این رویشگاه ها را در بر گرفته است که در صورت غفلت و یا تعلل، این گنجینه ارزشمند از دست می رود. شمشاد از گونه های ارزشمند و منحصر به فرد جنگل […]