کاربرد بیوتکنولوژی در بخش جنگل

جنگل‌ها، سرمایه‌های ملی هر کشور محسوب می‌شوند که حفاظت و استفادة صحیح از آنها، علاوه بر ثروت‌آفرینی، بقای محیط‌زیست را نیز تضمین می‌نماید. در مطلب زیر، راهکارهای بیوتکنولوژی جهت حفظ و استفادة مناسب از این سرمایه‌های ملی، ذکر گردیده است: حدود ۳۰ درصد از سطح کرة زمین به‌وسیلة جنگل‌ها پوشیده شده است که ۲۵ درصد از آن در قارة اروپا و فدراسیون روسیه و بقیه […]

آشنایی با تکنولوژی لیدار(بخش اول)

LIDAR : در این مقاله ابتدا تعریفی کلی در مورد لیدار و نحوه کار این سیستم شرح داده شده سپس به معایب و محاسن استفاده از این سیستم و برخی کاربردهای آن اشاره کرده ایم. تعريف ليدار:  (Light Detection And Ranging (LIDAR لیدار يعني شناسايي و هدف گيري نوري. درست مثل رادار كه شناسايي و هدفگيري راديويي است. لیدار یک تکنیک سنجش از دوری جهت جمع […]