تاثیر آتش‌سوزی بر خاک جنگل‌ها

وقوع آتش‌سوزی در جنگل‌ها، از پدیده‌های رایجی است که تاثیرات ناگواری بر محیط زیست دارد. نتایج پژوهشی جدید نشان می‌دهد این پدیده نه‌تنها بافت سبز جنگل‌های بلوط را تخریب می‌کند، بلکه اثرات نامطلوبی بر خاک این جنگل‌ها دارد. بسیاري از ویژگی هاي فیزیکی، شیمیایی، معدنی و بیولوژیکی خاك تحت تأثیر آتش سوزي تغییر می نماید. آتش سوزي در جنگل هاي بلوط یکی از عوامل بسیار […]

کاربردهای سنجش از راه دور در جنگلداری

چکیده : زمین بطور مداوم تحت بررسی و مشاهده ده ها تن از ماهواره ها در مدار این سیاره می باشد که به جمع آوری اطلاعات می پردازند. آنها درگیر موضوعی هستند که سنجش از راه دور نامیده می شود؛ ((علم بدست آوردن اطلاعات در مورد چیزی بون اینکه در تماس مستقیم با آن باشد.)) گزارشات آب و هوایی از کاربردهای آشنا است که از […]

توس

یکی از قدیمی ترین عناصر گیاهی بومی جنگل های شمال یعنی درختان با ارزش و در حال انقراض توس(Betula pendula.Roth) می باشند. تنها یک رویشگاه از این گونه در زاگرس شمالی، در منطقه مارمیشو گزارش شده است(ثابتی،ح ۱۳۸۱). و در این رویشگاه، گونه توس بیشترین تمایز ژنتیکی را نسبت به سایر جمعیت ها دارد گونه توس در شرایط اقلیمی سخت ارتفاعات، گونه مقاوم و بردبار […]