یکی از قدیمی ترین عناصر گیاهی بومی جنگل های شمال یعنی درختان با ارزش و در حال انقراض توس(Betula pendula.Roth) می باشند.
تنها یک رویشگاه از این گونه در زاگرس شمالی، در منطقه مارمیشو گزارش شده است(ثابتی،ح ۱۳۸۱). و در این رویشگاه، گونه توس بیشترین تمایز ژنتیکی را نسبت به سایر جمعیت ها دارد
گونه توس در شرایط اقلیمی سخت ارتفاعات، گونه مقاوم و بردبار به شرایط محیطی بوده به طوری که دامنه حضور این گونه در ارتفاعات نسبت به گونه های دیگر بالاتر است.
برای دریافت اطلاعات بیشتر فایل زیر را دانلود کنید.
Betula pendula

لینک دانلود
حجم فایل

دیدگاه ها بسته شده اند .