چکیده :

زمین بطور مداوم تحت بررسی و مشاهده ده ها تن از ماهواره ها در مدار این سیاره می باشد که به جمع آوری اطلاعات می پردازند. آنها درگیر موضوعی هستند که سنجش از راه دور نامیده می شود؛ ((علم بدست آوردن اطلاعات در مورد چیزی بون اینکه در تماس مستقیم با آن باشد.))

گزارشات آب و هوایی از کاربردهای آشنا است که از روش های جمع آوری اطلاعات می باشد. تصاویر ماهواره ای، و نیز پیش بینی های واقعی، از طریق سنجش از راه دور از زمین بدست می آید. ماهواره ها اطلاعات را خودشان جمع آوری نمی کنند، آن ها به آسانی در مدار زمین می چرخند و شکل قطعه هایی از زمین را آماده می کنند که سنسورها می توانند قسمت های زیادی از سطح زمین را مشاهده یا دیتکت کنند. هواپیماها نیز شکل قطعه هایی را بوسیله سنجش از راه دور تهیه می کنند، و برخی سنسورها را در زمین بکار می گیرند.

سنجس از راه دور در ماهواره ها توسط سازمان های دولتی مانند NASA (سازمان ملی هوانوردی و مدیریت فضا) آغاز شد و معمولاً مجهز به سنسورهایی هستند که برای اهداف مشخصی بکار گرفته شده اند. برای مثال، سازمان ملی مدیریت اقیانوس و اتمسفر (NOAA) از ماهواره ای بنام Geostationary Operational Environment Satellite ،(GOES)،حمایت میکند، که یک پلات فرم برای بازبینی آب و هوا با سنسورهایی است که عکس هایی از ابرها جمع آوری میکند.

بسیاری از سنسورها اطلاعات الکترومغناطیس را جمع آوری می کنند. تابش های مایکروویو، سنجنده های لیزری، سنسورهای مغناطیسی و دوربین ها همگی انواع مختلفی از اطلاعات را جمع آوری می کنند که می توانند تفسیرهای دقیقی از اطلاعات در مقیاس بزرگ در مورد سطح زمین و اتمسفر باشند. از آنجا که این اطلاعات و تصاویر دیجیتالی هستند، می توانند به آسانی بوسیله کامپیوتر سنجش و دستکاری شوند. این امر از RS یک ابزار منحصر بفرد و همه ساخته است، از اینرو داده های مشابه می توانند به روش های مختلف برای کاربردهای متفاوت پردازش شوند.

جنگل ها از منابع مهم جهانی می باشند که جمعیت انسان ها از آن برای چوب، کیفیت هوا، تفریح و برای بسیاری از کاربردها و نیازها استفاده می کنند. جنگل ها همچنین به عنوان زیستگاه برای میلیون ها گیاه و گونه های جانوری می باشند. هم جنگل های تجاری و هم جنگل های غیرتجاری در طیف های متنوعی از RS کابرد دارند.

بطور سنتی، دستیابی به اطلاعاتی از جنگل بوسیله اطلاعات ارسال شده از گروهی از دانشمندان در داخل جنگل که بطور طبیعی از نمونه های کوچکی از نواحی جنگلی بدست آورده بودند، انجام می شد. دانشمندان سپس قیاس هایی از اطلاعات و کاربردهای بدست آمده در تمام جنگل انجام می دادند.

با استفاده از RS ، جنگلداران می توانند به اطلاعات دقیق تر و مقرون به صرفه تری دست یابند، و می توانند در صورت لزوم مستقیماً مناطق بزرگی را کنترل کنند.با توجه به تنوع و مقیاس RS، می تواند در تمام مراحل مدیریت جنگل ارزشمند و فوق العاده گرانبها باشد. وظیفه مهم جنگلبانان با نمو و رشد سالم جنگل ها شروع می شود. RS یک ابزار مفید برای ارزیابی شرایط محیط زیست، چه در جنگل های موجود، و یا قبل از یک کاشت جدید جنگل می باشد.

اطلاعات برای آنالیز آب و هوایی می توانند از طریق سنجنده های مایکروویو یا رادار بدست آیند، که برای جمع آوری اطلاعات از اتمسفر ایده آل می باشند، زیرا برخلاف روش های وابسته به عکاسی یا ویدئویی، اجازه می دهد مشاهده را با صرفنظر از شرایط آب و هوایی یا نوری ادامه دهیم. جریان بی وقفه از بدست آوری اطلاعات دقیق تر، زمینه را برای تقسیر بهتر فراهم می کند، و مشاهدات بلند مدت می توانند برای نظارت بر تغییرات آب و هوایی جمع آوری شوند.

این داده ها برای پیگیری میزان بارش و بادها، و همچنین اندازه گیری آب و محتوای اوزون در هوا می توانند استفاده شوند. آنالیز این داده ها می توانند در تعیین سازگاری آب و هوا با رشد جنگل ها، و پیش بینی مشکلات بالقوه کمک کنند.

هیدرولوژی (یا بررسی آب های سطحی) یکی دیگر از عوامل در رشد جنگل ها است. لندست TM با کاوش مداوم و شعاع سنجی چند مجرایی آبهای سطحی(SMMR)، داده هایی از اطلاعات رطوبت خاک از قسمت مرکزی جنگل فراهم کرد. تجزیه و تحلیل این داده ها برای ردیابی عوامل دیگری مانند تبخیر و تعرق اجازه می دهد. تجزیه و تحلیل کمی از زمین، که توسط عکس های هوایی نشان داده شده اند، یکی دیگر از منابع داده ها برای مدل سازی هیدرولوژیکی می باشد. این تجزیه و تحلیل ها جنگلداران را برای تعیین دسترسی به آب و برای پیش بینی خشکسالی و وقوع سیل قادر می سازد.

ترکیب و درصد زنده مانی جنگل ممکن است با استفاده از ترکیبی از سنجش از راه دور و سیستم های جغرافیایی (GIS) تعیین شود.GIS ابزار تصمیم گیری بر اساس اطلاعات جغرافیایی است. GIS استفاده از سطوح مختلف اطلاعات جغرافیایی از قبیل ارتفاع، هیدرولوژی، و یا از جاده ها و مکان های زیربنایی، برای یک نمایش چند لایه بندی شده از مکان است. بعضی از روش های سنجش از راه دور در ترکیب با GIS ویدئوگرافی هوایی و نقشه برداری موضوعی هستند. این داده ها و اطلاعات برای نواحی بزرگ موجود می باشد و می تواند تعبیر به ارائه ی اطلاعات در مورد سن جنگل، توزیع گونه های درختی و حتی برآورد حجم چوب شود.

جنگل ها همیشه در خطر تهدید بوسیله آتش سوزی های جنگلی می باشد. اگر آتش سوزی رخ دهد سنجش از راه دور می تواند در تلاش برای کاهش خطر و به حداقل رساندن آسیب، مورد استفاده قرار بگیرد. اطلاعات آب و هوایی، از قبیل اندازه گیری های بارش و درجه حرارت، به جنگلداران در محاسبه برآورد تخریب و محافظت بیشتر یا به عبارتی در قرنطینه نگهداشتن مناطقی که در خطر آتش سوزی هستند، اجازه می دهد. این نواحی می تواند توسط ماهواره هایی مانند AVHRR ، و از طریق سنجنده ماهواره Spot بنام:

Satellite Pour I ‘Observation de la Trra ، با وضوح بالا و تشعشع سنج های پیشرفته مشاهده شوند. تصاویر از این ماهواره ها به آسانی در دسترس هستند و وقوع آتش سوزی های کوچک را تقریباً بلافاصله نشان می دهند. بعلاوه سنجش از راه دور در تلاش برای جلوگیری از وقوع آتش سوزی فعالیت دارد. اطلاعات در مورد جهت و سرعت باد، خشکی نواحی مجاور می تواند به پیش بینی و آگاهی از سرعت پخش آتش کمک کند. با استفاده از این اطلاعات آتش نشانان را می توان با حداکثر اثر بخشی و ایمنی فرستاد و آتش قبل از اینکه موجب صدمات زیادی شوند مهار شود. رادار و سنجنده های حرارتی برای نظارت مستمر آتش سوزی، بدون تاثیرگذاری ابرها، دود، یا دیگر شرایط که مانع نظارت و مشاهده ی هوایی می شوند کاربرد دارند.

پس از آتش سوزی، خسارت می تواند به سرعت و به ارزانی توسط AVHRR یا اطلاعات ماهواره ی لندست TM برآورد شود. با اطلاعات دقیق در این ناحیه از اثر آتش، میزان توده ی زنده ی منهدم شده و میزان دود و آلودگی هوا، مدیران جنگل می توانند بطور موثر اقدام به برنامه ریزی و عملیات بهسازی بپردازند.

در طول هر مرحله از جنگل، جنگلداران می توانند از داده های سنجش از راه دور برای برآورد گسترش شهر در آینده و رشد جمعیت استفاده کنند.سپس مدیریت جنگل می تواند با توجه به نیازهای آینده از لحاظ مسکن برنامه ریزی کند. داده های برنامه ریزی شهری همچنین می توانند برای مدیریت جنگلداری شهری، برای ایجاد ذخیره ای از درختان در پارک ها و خیابان ها بکار برده شوند.

گسترش منطقی از جنگل های تجاری ثبت شده است، و ماهیت این صنعت نیازمند برنامه ریزی طولانی مدت برای برش و رویش دوباره است. اطلاعات دقیق از عکس های هوایی و تصاویر ماهواره ای برای برنامه ریزی و نظارت بر این فعالیت ها استفاده می شود. قبل از ورود به عرصه و ثبت گزارشات، ارزیابی های GIS از اکوسیستم های جنگلی برای ارزیابی اثرات گونه های حیات وحش بومی انجام می شود. این کاربرد دیگری از GIS است، که معمولاً از داده های ماهواره های Spot و AVHRR، از نقشه هایی که از مناطق زیستگاهی حیوانات تهیه شده می باشد.

در سنجش از راه دور برای موجودی گونه های درختی می توان برای شناسایی گونه های نادر گیاهی و یا در معرض خطر استفاده کرد، و همچنین زیستگاه گونه های جانوری، براساس نوع که زمین جنگل را فرا گرفته اند را مشخص کرد.

پس از آنکه توزیع گونه ها شناخته شد، آن را می توان در نقشه های دقیق و گسترده ای ثبت کرد، که در طرح های بهره برداری و باززایی مجدد استفاده می شوند. با استفاده از داده های سنجش از راه دور، جنگلداران می توانند تصمیمات مطلوب و آگاهانه ای بگیرند. آنان می توانند از توزیع گونه ها در یک جنگل، و اینکه چه مقدار زمین برای رشد و استقرار نیاز است آگاه باشند. پس از آنکه بخش های جنگل قطع شدند، GIS و تکنیک های عکاسی هوایی می تواند استفاده شوند برای ارزیابی سرعت و موفقیت دوباره کاشت گونه های درختی.

لینک دانلود
حجم فایل

دیدگاه ها بسته شده اند .