جزوه درسی اقتصاد جنگل دکتر حشمت الواعظین

در مورد اقتصاد جنگل در دانش نامه ویکی پدیا چنین نقل شده است: اقتصاد جنگل اقتصاد جنگل در واقع بخشی از اقتصاد منابع طبیعی است.اما بعضی از ویژگیهای جنگل باعث می‌شود که اقتصاد جنگل بی نظیر باشد: ۱- جنگلها محصولات متفاوتی تولید می‌کنند که بسیاری از آنها قابل فروش در بازار نیستند مانند محصولات فرعی چوب، ارزش چرا یا شکار. جنگلها همچنین تولید کننده محصولات […]