لورانتوس چیست؟

لورانتوس:(دارواش = دبق)که به زبان ایلامی به آن موخور گفته می شود یک آفت گیاهی است که در تنه وشاخه های بعضی ازگیاهان از جمله بلوط شروع به رشد می کند و از شیره درختان میزبان تغذیه کرده به همین علت کم کم باعث خشک شدن درخت می گردد. بذر این آفت از طریق پرندگان و یا بصورت مستقیم از گیاه آلوده به سایردرختان منتقل […]

معیارها و شاخص های کاربردی برای حمایت از مدیریت پایدار جنگل

فهرست مطالب  معیار ها و شاخص های کاربردی برای حمایت از مدیریت جنگل  * مقدمه * زمینه هایی برای توسعه شاخص ها و معیارها * مدیریت پایدارجنگل * گرانندگان مهم شاخص ها و معیارهای کاربردی * مقیاس هایی برای ترویج و به کاربردن معیارها و شاخص ها درمدیریت * چالش های موجود بر سر راه معیارها و شاخص ها و نقش دانشمندان در حل آن […]

آتش سوزی در جنگل

آتش سوزی در جنگلها، هزاران هکتار از درختان، درختچه ها و گیاهان را طعمهخود می سازد . حریقها مهیب علاوه بر خسارات اقتصادی،آلودگیهای زیستمحیطی را نیز بدنبال دارند.هرچند گفته می شود آتش درجنگلها اجتناب ناپذیراست، و منافعی را نیز به همراه دارد، ولی تنها مدیریت استراتژیک آتش میتواند مفید و یا مضر بودن آن را تعیین نماید. برای ادامه مطلب فایل زیر را دانلود کنید. برای […]

اصول جنگلداری نزدیک به طبیعت با تاج پوشش دائمی جنگل

بهره برداری از جنگل به روش سنتی و نیز تبدیل آن به اراضی مزروعی, همراه با رشد جمعیت و با هدف تأمین نیازهای چوبی و تغذیه ای از گذشتة دور و ابتدا توسط رومیهای قدیم شروع شد . مبدأ و منشأ تفكر علمی تهیه و اجرای طرحهای جنگلداری در قالب سری و با روش كلاسیك, اروپای مركزی بود كه هدف عمدة این طرحها در «برداشت […]

ابعاد کنونی تهدیدات تنوع زیستی در چشم انداز زاگرس مرکزی با تاکید بر پوشش جنگلی

چکیده: گستره زاگرس مرکزی در امتداد رشته کوهای زاگرس ، در بر گیرنده بخشهایی از جنگل های نیمه خشک زاگرسی وخشک کوهستانی ایرانو تورانی است .این جنگلها مورد انواع بهره برداری ها اعم از چرای دام ، زراعت در زیر اشکوب توده های جنگلی ، تامین سوخت و مصارف روستایی … قرار داشته که نتیجه ان تخریک جنگل هکا و اعمال  روندقهقرایی در سیر توالی […]